Aktuality

Zobrazit články z rubriky:  BulharskoZe života komunitySvědectvíDobrovolníciSalesiánská rodinaZpravodaj
BULHARSKO: Proč jsem tady

BULHARSKO: Proč jsem tady

Vydáno: 28. listopadu 2014

Středisko: Adopce nablízko

Lenka posílá svůj první dopis ze Staré Zagory a přiznává v něm, že si někdy musí opakovat, proč tam je. Nevidí tam žádný velký dobrý skutek, který by všechny nadchnul, ale jen hromadu malých střípků. Za těmi malými střípky dobra se však skrývá něco cenného a Lenka je díky nim ráda, že v Bulharsku může být.

Cagliero - listopad 2014

Cagliero - listopad 2014

Vydáno: 9. listopadu 2014

Středisko: Salesiáni

Vážení přátelé a příznivci Dona Boska,

salesiánská komunita se začala připravovat na důležité výročí - 200 let od narození Dona Boska v srpnu 2015. Neméně důležité je výročí první salesiánské misijní výpravy, jež započala v Turíně 11. listopadu 1875, a již požehnal osobně Don Bosko slovy: \"začínáme mocné dílo, a to ne proto, že si děláme nějaké nároky nebo proto, že věříme, že můžeme obrátit celý svět za několik dní - ale kdo ví? Tento odjezd a tento skromný začátek může být semenem, z něhož vyroste mohutný strom…\". Jste srdečně zváni na exkurz do historie a současnosti salesiánského misijního díla, o němž se můžete dozvědět více v listopadovém čísle Cagliera.

Misijní zpravodaj z Bulharska - listopad 2014

Misijní zpravodaj z Bulharska - listopad 2014

Vydáno: 6. listopadu 2014

Řeč bude tentokrát o českých salesiánech, kteří s Boží pomocí už dvacet let působí v Bulharsku. Poslední říjnovou sobotu oslavili své dvacetileté jubileum obklopeni mnoha bulharskými, českými i slovenskými dobrodinci a přáteli.

20 let přítomnosti salesiánů v Bulharsku

20 let přítomnosti salesiánů v Bulharsku

Vydáno: 27. října 2014

Středisko: Sadba

V sobotu 25. října 2014 proběhly v bulharském Kazanlaku děkovné oslavy při příležitosti 20. výročí příchodu salesiánů do této země. Účastnili se jich 2 biskupové, zástupce hlavního představeného salesiánů a stovky místních i zahraničních hostů.

Misijní zpravodaj z Bulharska - říjen 2014

Misijní zpravodaj z Bulharska - říjen 2014

Vydáno: 16. října 2014

Dodnes mám v živé paměti první prohlídku bytu, vybalování a pocit, že ten zvláštní jazyk, který slyším všude okolo, se nikdy nenaučím. Jak ale plynuly dny a týdny, spolu s dobrovolnicí Janou jsme si pomalu zvykaly na bulharštinu, na odlišnou kulturu i komunitní způsob života.

Magda Braunerová

bývalá dobrovolnice v Bulharsku

Cagliero 11 - říjen 2014

Cagliero 11 - říjen 2014

Vydáno: 16. října 2014

Středisko: Adopce nablízko

“Když se dnes řekne” salesiáni”, znamená to být mezi nejchudšími a nejpotřebnějšími ve společnosti; nemělo by to znít jako klišé, ale skutečně (...) musí to být misijní nadšení, s nímž každý salesián hodlá oslovit mladé lidi; ano, potřebujeme kongregaci přiblížit k nim, k lidem, ke společnosti; tak bude zajištěna kontinuita charismatu a poslání.”

(don Ángel Fernández Artime SDB, 

na setkání s misionáři 145. sal. misijní výpravy)

Cagliero 11 - říjen 2014

Cagliero 11 - říjen 2014

Vydáno: 16. října 2014

Středisko: Salesiáni

\"V tomto novém postavení jsem žil chudý s chudými, z jednoduché stravy, žil jsem téměř jako oni, aniž bych utrácel peníze. Žil jsem v situacích, které jsem si nikdy nepředstavoval, a které byly velmi obtížné ze salesiánského, křesťanského i lidského hlediska. Ale v těchto zkušenostech jsem dozrál jako salesián a pomohly mi učinit předsevzetí pro zbytek mé počáteční formace a také pro můj salesiánský život.\"

klerik Hubert Zoubinu z Toga

misionář v Jižním Súdánu

Misijní zpravodaj z Bulharska - září 2014

Misijní zpravodaj z Bulharska - září 2014

Vydáno: 2. září 2014

Mezi těmi, kteří zvlášť věnují svou pozornost našim mladým, jsou i otcové salesiáni, kteří již dvě desetiletí s velkou vírou, nadšením a vytrvalostí rozvíjejí svou činnost v Bulharsku. Podle příkladu svého zakladatele, svatého Jana Boska, formují salesiáni mladé lidi, aby dále působili mezi svými vrstevníky, a tak aby vyrůstala nová generace prosycená duchem bratrské lásky a obětavosti.

biskup Christo Projkov

apoštolský exarcha

Misijní zpravodaj z Bulharska - srpen 2014

Misijní zpravodaj z Bulharska - srpen 2014

Vydáno: 7. srpna 2014

"Jsem přesvědčen, že Don Bosco je šťastný, když vidí svoje děti, jak věnují svůj čas a síly práci pro Církev."

Donbor Jyrwa, SDB

Misijní zpravodaj z Bulharska - červenec 2014

Misijní zpravodaj z Bulharska - červenec 2014

Vydáno: 9. července 2014

Milí přátelé,
v červnu jsem byl na vizitaci komunity sv. Josefa v Bulharsku. Komunita v Kazanlaku a Staré Zagoře se liší od všech našich komunit v České republice. Čím to je?

P. Petr Vaculík, provinciál SDB

1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16