Misijní zpravodaj z Bulharska - listopad 2015

5. listopadu 2015

Celý zpravodaj si můžete stáhnout zde.

Úvodem

Milí přátelé našeho díla,

opět se ozýváme, abychom se s vámi mohli podělit o to, co zde prožíváme.
Tento měsíc byl pro naši komunitu ve znamení personálních změn. Rozloučili jsme se s Petrem Kalasem, který nyní působí v Teplicích, a místo něho se do Kazanlaku vrátil Petr Cvrkal.

Na začátku října jsme přivítali čtyři nové dobrovolníky, kteří s námi budou tento školní rok vytvářet různé aktivity pro mladé.

V Kazanlaku během června maturovali dva kluci ubytovaní v našem internátu. Radostné je že si brzy po maturitě našli práci. Od nového školního roku jsme přijali nové dva chlapce ze Staré Zagory. V současnosti jsou tam ubytovaní čtyři a jeden dochází z Kazanlaku.

Ve Staré Zagoře dokončujeme první etapu stavby kostela a školy. Již je odlitá podlaha kostela a nyní se betonuje základ pro vzdělávací středisko. Doufáme, že do konce měsíce budeme moci tuto první etapu dokončit.

Martin Jílek

Děti mimo machalu v Kazanlaku a Staré Zagoře

Kazanlacký internát přijal dva nové chlapce, Veska a Slavča, kteří tak doplnili stav na loňské 4 obyvatele po tom, co Isus a Mitko završili studium. Nováčci to nemají lehké, přípravou do školy (oba chodí do 7._třídy ZŠ) stráví i několik hodin denně. Bratři Vasko a Božidar, jejich starší spolubydlící, studují střední školu.
Mimo rytmu školního roku se kluci účastní života komunity a kazanlacké oratoře.

Vedle kazanlackých chlapců studuje mimo Machalu i několik dívek. Zjumbjulka chodí na střední hudební školu, kde může dál rozvíjet své nadání, Aneta se přihlásila do kurzu fotografování a Toni za necelé dva roky dokončí kuchařské učiliště.

-gui (foto Aneta)

Sobota s dětmi ze Staré Zagory a Kalitinova

Sobotní dopoledne máme trvale rozděleno a každá dobrovolnice se věnuje jiné skupině dětí.

Kristýna společně s místní Desi předává předškolním prckům základní dovednosti vyrábění a um chvíli posedět nebo hrát organizované hry.
Jitka pomáhá Rosi při setkání starších děvčat, kde probírají s otcem Jaroslavem nejen duchovní hodnoty a přístup k životu, ale také se odreagovávají při hrách a společném sdílení.

Petra s otcem Martinem vyjíždí do blízké vesnice Kalitinovo, kde se schází zhruba 25 romských dětí všeho věku v pronajaté místnosti. Tato živelná skupina se ztiší při katechezi, zazpívá s kytarou a samozřejmě se neobejde bez soutěží a dovádění.

Odpoledne se všichni shledáme v zagorské machale k větší hře. Program začíná katechezí inspirovanou biblickými příběhy a hra na ni tematicky navazuje.
Po dostatečném vylítání, soutěžení a zápolení se všichni odebereme do kostela ve městě, kde vzdáme Bohu chválu při dětské mši, a možná se i tady najde ještě chvíle provětrat fotbálek, ping-pong nebo jinou zábavu.

Sobota je trochu přeplněná, náročná, ale když se vydaří, tak stojí za to.

Petra Stránská

Farnosti Jambol a Pravdino mají nového pastýře

Po odjezdu Antonína Komana do Čech byly jeho dvě farnosti předány novému duchovnímu správci, otci Joanovi ze Sofie. Slavnostních bohoslužeb se účastnil i mons. Christo Projkov.

Zajímavé stavby a zajímaví lidé. Kde jinde byste našli stolní fotbal přímo v kostele? Kde jinde byste si spletli věž se sloupem elektrického vedení? Nebo znáte kostel, kde je možné slavit východní i západní liturgii naráz?

-giu

Betonování nového centra

bedněni pro stropy přízemí kostela a domu komunitybeton a beton, tentokrát pouze 120 m3konečně betonujeme stropy přízemína stavbě vládl čilý ruchvnější kanalizacevýztuže a výztuže, doufáme že to vydrží i zemětřesení

Noví dobrovolníci

Na těchto stránkách, a nejen na nich, se budete setkávat se čtyřmi novými dobrovolníky, kteří dorazili v posledních zářijových dnech.

Jitka, Petra a Kristýna působí ve Staré Zagoře a okolí, zatímco Pepa dostal místo v nedalekém Kazanlaku.

Nyní, na konci prvního měsíce, již běží většina našich programů. S dětmi jsme byli ve Veliko Tarnovu v jednom z historických hlavních měst Bulharska.

Josef Vencl

Komunitní výlet

Poslední říjnový týden začal odpočinkově. Všichni otcové ze Staré Zagory i Kazanlaku a s nimi dobrovolníci Pepa a Kristýna se vydali na sever Bulharska, aby společně prožili dvoudenní dovolenou.

Setkali jsme se v neděli večer ve farním centru v obci Malčika, kde nás čekal otec Remo s výbornou večeří a vzorně připravenými pokoji pro hosty.

Druhý den jsme začali modlitbou a mší svatou v architektonicky velmi neobvyklém kostele v blízkém městě Levski. Poté jsme se vypravili za přírodními krásami v okolí. Všemi smysly jsme obdivovali Krušunské vodopády a po obědě, o který jsme se podělili s místními toulavými psy, jsme přejeli autem do vesnice Karpačevo. Odtud jsme se vydali pěšky k jeskyni Stalbica, již jsme prozkoumávali ve světle čelovek. Než jsme došli zpět k autu, už zapadalo slunce. Přesto jsme sestoupili do podzemí ještě jednou, tentokrát do jeskyně Goljama Garvanica. Na cestu nám svítil obrovský měsíc v úplňku.

Další den jsme odjížděli z Malčiky až v poobědovém čase. Proto jsme se rovnou vydali na cestu zpět do Kazanlaku a Staré Zagory, se zastávkou na oběd v Dryanovu, abychom se, odpočatí a plní sil samozřejmě, opět pustili do práce. Velký dík patří otci Removi Gambacorta z Malčiky, který nás vzorně hostil.

Kristýna Navrátilová