Co děláme

Po více než dvacetileté přítomnosti Salesiánů v Bulharsku se nám podařilo pomoci místní katolické církvi tím, že spravujeme čtyři farnosti a organizujeme tábory a různá setkání pro diecézní mládež. Také v sociální oblasti pomáháme se vzděláváním a výchovou romských dětí ve Staré Zagoře a Kazanlaku.

Jelikož prostory, které v současnosti využíváme, jsou nedostačující, rozhodli jsme se vybudovat v místní čtvrti ve Staré Zagoře kostel se vzdělávacím centrem. Pozemek je vybrán tak, aby byl dostupný jak pro Romy, tak i pro Bulhary. Rádi bychom, aby se zde vytvořil duchovní i sociální "most" mezi Romy a Bulhary.

Také díky Vaší pomoci máme už stavbu více než z poloviny hotovou. Děkujeme!

Díky dobrému hospodaření se podaří celkové náklady snížit na 2 600 000,- €

Stavíme nové středisko (centrum, škola a kostel)

OBR KOSTEL ROZPOCET

Zatím jsme jediná katolická organizace, která zde v Bulharsku soustavně pracuje s Romy. Věříme, že naše vzdělávací centrum pomůže zvýšit kvalifikaci místních Romů, což jim umožní lépe si najít práci zde v Bulharsku. Tím pádem nebudou nuceni hledat práci v zahraničí a jejich rodiny nebudou vystaveny krajní bídě. Všechno samozřejmě záleží na finančních prostředcích. Zatím stále pociťujeme Boží přízeň a modlíme se za všechny, kteří nám jakkoli pomáhají.

Důvod

Pro rozvoj romské populace je potřeba žít v jejich prostředí, aby se jim mohlo více pomoci ve vzdělání, sociální integraci a v budování vztahu s Bohem. K tomu budou sloužit zmiňované objekty. Naše přítomnost nahrazuje absenci pozitivních vzorů. Mladým lidem nabízíme vzdělání a zázemí, jehož se jim nedostává ze strany společnosti a rodiny. Díky této motivaci mohou dokončit základní vzdělání, vyučit se řemeslu a plnohodnotně se zapojit do společnosti. V budoucnu počítáme se vznikem romské farnosti, protože díky evangelním hodnotám se z této minority mohou stát poctiví a zodpovědní občané a dobří křesťané.