Práce pro mladé z celého Bulharska

Salesiáni se mimo svou každodenní snahu o tělesný, duševní a duchovní rozvoj romských dětí zabývají také výchovou dětí a mládeže, která se k nim sjíždějí doslova z celého Bulharska. Jedná se především o animátorské kurzy, duchovní obnovy a tábory.

Vzhledem k ubytovacím možnostem, se nejen animátorské kurzy a duchovní obnovy, ale i jiné větší akce, organizují ve městě Kazanlak, který leží geograficky uprostřed Bulharska a je tedy pro všechny ze všech koutů Bulharska dobře dostupné.  Mimo to začali salesiáni rozvíjet svou misijní činnost právě tady a pro tyto účely zde vybudovali zázemí. Dnes se ovšem těžiště jejich duchovní činnosti přesouvá pomalu do Staré Zagory, která leží jen 30 minut cesty autem od Kazanlaku.

Kurzy animátorů

Jsou určeny především starším dětem a dorostu zhruba mezi 15ti – 25ti lety. Jde o víkendová setkání, kde se animátoři dozvídají od salesiánů podstatné věci o vedení dětí, jejich výchově a rozvoji. Učí se, jak se pomáhá tvořit lidská osobnost (mimo jiné) pomocí her, modliteb, vzdělávání apod. Zároveň si mohou své poznatky ověřovat v praxi, kdy se účastní vymýšlení a organizování her a soutěží pro děti, na které pak dohlíží, koordinují je a vyhodnocují. Účelem pak je rozvoj osobnosti nejen dětí, ale i samotných animátorů.

Duchovní obnovy

Jsou též zaměřeny na dorost a mají za účel duchovní a duševní rozvoj osobnosti. Salesiáni pomáhají mladým, kteří se jich účastní, rozjímat o Boží vůli v jejich životě pomocí biblických událostí a smyslu svého života v nadpřirozeném kontextu. Pomáhají jim též porozumět mši svaté a svátostem, protože ty jsou pro duševní rozvoj nezbytné.

Tábory

Jsou určeny i menším dětem. Na nich se tedy podílejí nejen salesiáni, ale i animátoři, kteří tam mohou zúročit to, co se naučili na kurzech, a předávat to dále svým mladším přátelům. Jedná se o oddělené tábory pro romské kluky a romská děvčata a pro bulharské kluky a bulharská děvčata. Lépe se tak dá přizpůsobit jejich potřebám a rozvíjet jejich osobnost. Mimo tyto tábory organizují salesiáni i pracovní tábory a zimní víkendové tábory pro romské děti. Pracovní tábory jsou mezi mladými Romy velmi oblíbené, protože je doma často pracovat neučí a je to pro ně tedy nová zkušenost, kdy se mohou podílet na vytvoření něčeho nového. Mimo to je tvůrčí práce pro všechny i potřebou, kterou si ovšem ne všichni uvědomují.