Práce s Romy

Práce s Romy probíhá především ve městě Stará Zagora. Toto město má 138 tisíc obyvatel a žije v něm přibližně 25 tisíc Romů ve veliké chudobě.

V roce 2008 přicházejí do Staré Zagory první tři salesiáni. Postupně se zde rozvijí činnost s Romy, která je založena především na kroužcích (taneční, hudební, rukodělné a biblické hodiny), na jejich vzdělávání (doučování, spolupráce se školou) a výchově k víře. Podmínkou pro účast na činnostech, nabízených salesiány je školní docházka. Mezi mladými se pomalu vytváří skupinka romských animátorů, kteří pomáhají s vedením kroužků a doučováním.

V roce 2012 byli pokřtěni první tři mladí Romové a v současnosti se připravují na křest další. Každou neděli je pro romské děti a mládež mše svatá.

Vzdělávání

Vzdělávání probíhá od úterý do čtvrtka. Jelikož polovina žáků navštěvuje
školu dopoledne a druhá odpoledne, probíhá doučování po dvou hodinách jak dopoledne tak odpoledne. Poté jsou rúzné kroužky hudební – kytara, klávesy, flétna,... dále taneční kroužek, cizí jazyky, počítače, žonglování, výtvarný a
rukodělný kroužek, šití, a jiné. Kroužky mohou navštěvovat jen ti, co chodí
pravidleně na doučování a mají dostatečný počet bodů, které získávají během
doučování.

V romské čtvrti jsou dvě základní školy, které navštěvují výhradně romské děti a díky tomu úrověň vzdělání se bohužel nemůže srovnávat s ostatními školami ve městě. Jsou zde případy, kdy žák v šesté třídě ještě neumí číst. Se školami jsme v dobrém kontaktu. Třídní učitelé vyplňují pro naše děti speciální tabulky, díky nimž můžeme být informováni, zda žáci chodí či nechodí do školy.

Práce s rodiči

Běhěm našeho působení ve Staré Zagoře se nám již podařilo získat důvěru rodičů, kteří posílají své děti k nám. Problémem zde je, že se o děti často nestarají rodiče, ale prarodiče, protože rodiče pracují v zahraničí. Tím se přerušují rodinné vazby a hůře se rozvíjí výchovný proces.