Služba v diecézi

Od začátku naší činnosti v Bulharsku (1994) jsme aktivně zapojeni do farní pastorace v Sofijské řeckokatolické ekzarchii. První farností, kde jsme začali působit bylo město Kazanlak. Po 40 letech se tak zde obnovil farní život. Zde se nám také  podařilo s Boží pomocí vybudovat i centrum pro setkávání mládeže z celé diecéze.

Stará Zagora - město vzdálené 35 km od Kazanlaku.  Zde se staráme o farnost od roku 1995. Ze začátku jsme sem dojížděli každou neděli z Kazanlaku. Od roku 2008 se sem přemístili tři salesiáni a kromě pastorace Bulharů se zaměřili na práci s Romy. V roce 2012 byli pokřtěni první tři Romové a v roce 2013 další čtyři. Farnost je jak východního, tak i latinského obřadu. Jelikož zde není žádný katolický kostel, ale pouze malá kaple, rádi bychom letos (2013) začali se stavbou nového kostela.