Nové centrum

Salesiánské dílo ve Staré Zagoře je jediné místo v celém Bulharsku, kde katolická církev systematicky pracuje s Romy. Přirozeně religiózní Romové mají k církvi větší důvěru než k institucím, v nichž nenacházejí duchovní zázemí.

Protože úroveň romských škol je nízká, chceme postavit vlastní školu, která děti připraví na samostatný zodpovědný život. Ve vlastním kostele pak budou moci vyjádřit lépe svou kulturu a temperament.

Věříme, že nové centrum, které v Bulharsku stavíme, a jehož hlavními součástmi jsou kostel a škola, napomůže integraci Romů do společnosti.