Nové centrum

Salesiánské dílo ve Staré Zagoře je jediné místo v celém Bulharsku, kde katolická církev systematicky pracuje s Romy. Proto bychom chtěli vybudovat také první katolický kostel pro Romy v Bulharsku, který by byl symbolem setkávání různých skupin. K církvi mají přirozeně religiózní Romové větší důvěru než k instituci, ve vlastním kostele mohou vyjádřit lépe svou kulturu a temperament.