Návštěva Ivana Rupnika

Počátkem května navštívil misie v Bulharsku slavný Marko Ivan Rupnik, jezuitský kněz a autor mnoha překrásných mozaik s biblickými náměty. Přijel, aby si na vlastní oči prohlédl rozestavěný kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů na periferii Staré Zagory. Dá-li Pán, otec Rupnik, navrhne projekt vnitřku kostela, včetně výmalby interiéru a mozaikové výzdoby.

Chcete přispět na toto dílo? Není nic snazšího

 

1 | 2