Postní kasička 2017

Sen Dona Boska

„Zdá se, že Evropa,“ – pravil vážně jeden mluvčí, – „křesťanská Evropa, velká učitelka civilizace a katolicismu, je nevšímavá vůči cizozemským misiím. Málo je těch, kteří jsou dostatečně zanícení podniknout dlouhé cesty a jít do neznámých krajů, aby spasili duše milionů lidí, které přece byly vykoupeny Ježíšem Kristem, Božím Synem.“

(ze snu Dona Boska o misiích, 30. 8. 1885)

132 let nato

Dnes píšeme rok 2016. Misií je potřeba i v Evropě. Čeští salesiáni žijí sen Dona Boska na Balkáně - v Bulharsku. Je až neuvěřitelné, co Bůh dokáže vykonat skrze hrstku statečných.  Kromě toho, že se věnují pastorační práci, salesiáni staví nový kostel se vzdělávacím centrem, který by měl po svém dokončení sloužit jako most mezi místní komunitou Romů a Bulhary a napomáhat jejich pokojnému soužití. Této práci se dnes v Bulharsku věnuje 6 bratří. Roční náklady na pastorační práci misionářů se pohybují kolem 800 tis. Kč.

Můžu nějak pomoct?!

Praktická pomoc a modlitba jsou dva pilíře potřebné pro dobré dílo… Jak tvrdila svatá Terezie od Dítěte Ježíše, Patronka misií, ne každý může odjet do daleké země, ale každý může být misionářem. Zapojte se i Vy do Postní kasičky a staňte se tak spolupracovníky našich misionářů!

  1. V první řadě prosíme o modlitbu za misie, misionáře a za ty, ke kterým jsou posláni.
  2. Postní kasičku můžete využít pro střádání peněz za dobroty nebo jiné požitky, které si v postní době odřeknete.

Kasička k vytištění zde (formát A3): postni_kasicka_2017 

nebo zdarma objednávejte její zaslání zde: fundraiser@sdb.cz, 733 164 096.

Kasičku vystřihněte a složte dle jednoduchého návodu:

  1. Vystřihneme obrysy skládanky včetně čar označených červeně. Na některé části je vhodné použít řezák.
  2. Papír přehneme tam, kde jsou bílé čáry.
  3. Ohneme vršek a spodek skládanky.
  4. Zasouvací části skládanky prostrčíme do prořízlých otvorů a tím smontujeme celou kasičku. Lepší je začínat od spodu k vrchu J.

Jak naložit s vybranými prostředky? Existuje několik možností:

  • Zašlete na číslo účtu Salesiánské provincie Praha 16844021/0100 (KB) s variabilním symbolem 29 (misie v Bulharsku)
  • Zašlete složenkou na totéž číslo účtu s tímtéž variabilním symbolem (Adresa příjemce: Salesiánská Provincie Praha, Kobyliské nám. 1, 182 00 Praha 8)
  • Pokud máte cestu do Prahy, můžete po předchozí domluvě (fundraiser@sdb.cz, 733 164 096) odevzdat na Salesiánské provincii Praha, Kobyliské nám. 1, 182 00 Praha 8.

Děkujeme za Vaši podporu díla Dona Boska!