Historie

Do Bulharska přišli první čeští salesiáni v roce 1994 na přání Svatého otce Jana Pavla II. Své působení začali v Kazanlaku, kde kromě farní pastorace pomáhali sociálně slabým především během ekonomické krize v roce 1996 (sociální kuchyně pro chudé…) a založili středisko mládeže Oazis.

V roce 2008 vzniklo nové dílo ve Staré Zagoře, kde je hlavním posláním salesiánů pomoc romské menšině.

Stará Zagora má 138 tisíc obyvatel a žije v něm přibližně 25 tisíc Romů ve veliké chudobě.

V roce 2008 přišli do Staré Zagory první tři salesiáni. Postupně se zde rozvijí činnost s Romy, která je založena především na kroužcích (taneční, hudební, rukodělné, biblické hodiny), na jejich vzdělávání (doučování, spolupráce se školou) a výchově k víře. Podmínkou pro návštěvy programů je chození do školy. Pomalu se vytváří mezi mladými skupinka romských animátorů, kteří pomáhají s vedením kroužků a doučováním.

V roce 2012 byli pokřtěni první tři mladí Romové a v současnosti se připravují na křest další. Každou neděli je pro romské děti a mládež sloužena mše svatá. Pro naši činnost máme pronajaté dvě místnosti v Romské čtvrti. Tyto prostory jsou pro nás nedostačující. Proto bychom rádi postavili kostel, středisko mládeže a domov pro komunitu. V budoucnu bychom také rádi postavili internát a školu.