Kazanlak

3. Animátoři v Kazanlaku

V Kazanlaku působí v současnosti 3 salesiáni.

 

 

 

Středisko volnočasových aktivit pro děti a mládež neboli oratoř – OAZIS

 • sem můžou mladí lidé ve věku přibližně od 10 do 20 let přijít a zahrát si kulečník, kalčo, stolní tenis, fotbal či jakoukoliv jinou hru, součástí je také nealko klub s počítačem
 • cílem ale není pouze umožnit příchozím něco si zahrát, ale především jim nabídnout bezpečné prostředí důvěry, kam se budou rádi vracet a kde na ně salesiáni můžou působit svým příkladem a předávat jim hodnoty, potřebné pro budoucí život
 • velice důležitá je v Bulharsku právě osobní báze vztahů – tím, že se zde pracuje s menším počtem lidí, je umožněn intenzivnější kontakt a také spolupráce s rodiči dětí, které jezdí se salesiány na různé akce.

Internát pro kluky 

 • možnost ubytování 
 • doučování 

Setkání pro katolickou mládež z celého Bulharska během roku

 • duchovní obnovy – pravidelně jsou pořádány adventní a postní duchovní obnovy a nově také setkání zaměřená na hledání povolání
 • setkání animátorů – v roce 2007 začal program salesiánských animátorů, který má obdobný průběh, jako animátorský program v ČR – cílem je vést schopné mladé lidi v Bulharsku k tomu, aby přebírali svým dílem zodpovědnost za salesiánské dílo v zemi a snažili se pomáhat salesiánům v jejich práci
 • novoroční a další „pohodová“ setkání – neformální, zábavná, hravá setkání 

Prázdninové akce

 • tábory pro kluky a holky
 • tábory pro starší mládež
 • puťáky
 • setkání s rodiči

Správa farnosti v Kazanlaku