Stará Zagora

Činnost ve Staré Zagoře má již delší trvání, ale až do února 2008 sestávala pouze z práce ve farnosti a pravidelného setkávání mládeže.

V roce 2008 se ale část kazanlacké komunity přesunula do Staré Zagory a začala zcela nové dílo, které je od toho kazanlackého značně odlišné, už jen proto, že je zaměřené především na romskou komunitu, která čítá ve Staré Zagoře kolem 15 tisíc lidí. Jaké jsou tedy hlavní oblasti činnosti místních salesiánů?

Činnost v romské čtvrti

  • v současnosti zde salesiáni mají oratoř, kde si děti mohou zahrát různé hry, salesiáni je učí náboženství, kromě toho také organizují kroužky (kytara, tvořivost) a doučování, které je zde hodně potřebné
  • jsou organizovány různé výlety a víkendové akce
  • 2 týdenní prázdninové tábory pro menší děti
  • spolča a kroužky 
  • setkání rodičů 

Správa farnosti

  • administrace farnosti
  • práce s mladými - pravidelná spolča mladých a také setkávání mladých manželů
  • Aktuality z nového díla ve Staré Zagoře si každý měsíc můžete přečíst tady.